08 OKTOBER 2015 Jona Admin Website DISHANPAN J

 
Nama : Ir. Suryo Banendro, MP.
Tempat / Tgl.Lahir :  Kebumen , 8 April 1961
Agama : Islam
Alamat :  JL. Pasukan Pelajar Imam 50 RT.05/02 BANYUMAS
Hobi :  
Istri :  
Anak :

 

PENDIDIKAN  :

 • SD
 • SMP 
 • SMA

S1  = Pertanian

                       Hama penyakit

                       UGM Yogyakarta

S2  = Master Pertanian

                       UNSOED Purwokerto

                       ( Magister Ilmu Ternak ) 

RIWAYAT KEPANGKATAN :

 • PENATA MUDA ( III/A ) 

RIWAYAT JABATAN :

Riwayat Jabatan.

 • Th 2009-2012

              Kepala BPTPH Jateng.

 • Th 2012-2013

             Kepala Bidang Budidaya

             Tanaman Pangan pada Dinas

              Pertanian TPH Jateng.

 •  Th. 2013-2016

              Kepala Dinas

              Pertanian TPH Jateng

 •   Th. 2017- Sekarang

              Kepala Dinas

              Ketahanan Pangan Jateng

DIKLAT STRUKTURAL :

 • ADUMLA (1996)

DIKLAT TEHNIS :

 • DASAR - DASAR AMDAL (1994)

PENGHARGAAN :

 • SATYALANCANA KARYA SATYA X   ( 1999 )